บริการ
         ไม่ว่าลูกค้าต้องการส่งสินค้าในรูปแบบใดก็ตามทางบริษัท ฟเรท มาสเตอร์ สามารถจัดการและจัดสรรวิธีการที่เหมาะสมเพื่อให้ลูกค้ามีความได้เปรียบในด้านธุรกิจทางบริษัทจึงมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการอบรมมาโดยเฉพาะในด้านตัวแทนผู้ส่งสินค้าซึ่งจะคอยประสานงาน ติดตาม แก้ไขปัญหาเพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าของลูกค้าจะถึงที่หมายโดยเร็วที่สุด