บริษัท ฟเรท มาสเตอร์ จำกัด

สำนักงานใหญ่                 

ทิ่อยู่  :  บริษัท ฟเรท มาสเตอร์ จำกัด

711/32 ตรอกวัดจันทร์ใน แขวงบางโคล่

เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120          

โทร     : 02-116-2618        

แฟกซ์  : 02-118-6108        

อีเมลล์ : CS@freightmaster.co.th

          : frtmstr@ksc.th.com 

สำนักงาน สาขาสุวรรณภูมิ                 

ที่อยู่    :   สนามบินสุวรรณภูมิ ต.ราชเทวา อ.บางงพลี

จ.สมุทรปราการ ประเทศไทย                 

โทร     : 02-134-4597(9)         

แฟกซ์  : 02-134-7793 ( 4 )        

อีเมลล์ :    jatupornlertsukprasert@gmail.com

             : op01@freightmaster.co.th