เกี่ยวกับเรา
      บริษัท ฟเรท มาสเตอร์ จำกัดก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2526 ปัจจุบันเป็นหนึ่งในบริษัทตัวแทนจัดการ
 การนำเข้า-ส่งออกสินค้าระหว่างประเทศที่มีประสบการณ์มากกว่ากว่า 30 ปีอีกทั้งยังมีความสัมพันธ์อันดีงามกับบริษัทสายการบินทั่วโลก
และมีเครือข่ายธุรกิจที่กว้างขวางไม่ว่าจะทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ                        
       บริษัทเรามากด้วยประสบการณ์และมีเครือข่ายที่กว้างขวางในด้านการขนส่งระหว่างประเทศ ทำงานร่วมกับสายการบินมากกว่า 40 สายการบิน
จึงสามารถให้บริการขนส่งสินค้าได้ทั่วโลก อีกทั้งยังตรงต่อเวลาและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังให้บริการอย่างเต็มรูปแบบในด้านการเดินพิธีการศุลกากรและมีบุคลากรที่พร้อมให้บริการตามความต้องการของลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด