บริการขนส่งทางอากาศ                            
บริษัท ฟเรท มาสเตอร์ จำกัด

ได้ให้บริการขนส่งสินค้าที่ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ซึ่งสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้ามาโดยตลอดนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526  

บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศ
-Priority Air
-Consolidated Air
-Worldwide Charters
 
ตัวเลือกในการขนส่งสินค้า
-บริการขนส่ง Door-to-Airport
-บริการขนส่ง Door-to-Door ไม่รวมภาษี (DDU)
-บริการขนส่ง Door-to-Door รวมภาษี (DDP)