การขนส่งทางทะเล
บริษัทเรายังให้บริการขนส่งทางทะเลโดยจะเป็นผู้จัดหาบริษัทสายเรือที่เหมาะสมกับลูกค้ามากที่สุดไม่ว่าจะเป็นการส่งแบบ FCL หรือ LCL รวมไปถึงการให้บริการเดินพิธีศุลกากร
บริการขนส่งทางทะเลนั้นรวมไปถึง
 บริการขนส่งในรูปแบบ ·FCL และ LCL
บริการขนส่งทางทะเลด้วยสายเรือที่หลากหลายและกำหนดวันได้ตามต้องการ
บริการขนส่งที่รวดเร็ว
บริการขนส่งสินค้าขนาดใหญ่
บริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์
บริการขนส่งสินค้าด้วยรถเทรลเลอร์
บริการเดินพิธิศุลกากร
บริการแพ็คและบรรจุสินค้า
บริการส่งสินค้าสินค้าที่ต้องรักษาความเย็น และสินค้าต่างๆตามความต้องการของลูกค้า