บริการอื่นๆ                
-บริการเข้าถึงเครือข่ายพาร์ทเนอร์ระหว่างประเทศเพื่อสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างเต็มรูปแบบทั้งต้นทางและปลายทาง
-บริการให้ความช่วยเหลือในด้านการเตรียมเอกสารต่างประเทศหรือเอกสารต่างๆตามความต้องการของลูกค้า
-บริการขนส่งสินค้าอันตราย
-บริการขนส่งสัตว์มีชีวิต
-บริการขนส่ง ผักและผลไม้
-บริการขนส่ง ดอกไม้
-บริการขนส่ง เครื่องจกร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิก
-บริการจัดทำประกันการขนส่งสินค้า

-บริษัทเราใส่ใจและคำนึงถึงการส่งสินค้าให้ทันภายในกำหนดไม่ว่าจะเป็นในกรณีปกติหรือกรณีเร่งด่วนเพื่อความพึงพอใจสูงสุด  

บริการแพ็คและบรรจุสินค้า

การแพ็คและบรรจุสินค้าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการส่งออกสินค้า ซึ่งบริษัทเรานั้นได้มองเห็นถึงความสำคัญในการแพ็คสินค้าและได้ให้บริการที่มีประสิทธิภาพอีกทั้งพร้อมไปด้วยบุคลากรที่เชี่ยวชาญ
ในการแพ็คสินค้าไม่ว่าสินค้าจะมาในลักษณะแบบใดทางเราสามารถแพ็คสินค้าได้ตามความเหมาะสมและตามความต้องการของลูกค้า

บริการการแพ็คบรรจุเพื่อส่งออก : ·บรรจุเป็นกล่องกระดาษ กล่องลัง กล่องโฟมพร้อมดรายไอส์ ลังไหม้ พาเหรดแบบไหม้ พาเหรดแบบพลาสติก