บริการขนส่งโดยรถขนส่ง

เพื่อลดต้นทุนในการขนส่งสินค้าของลูกค้า บริษัทเราจึงมีบริการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อความต้องการของลูกค้าอีกทั้งเรายังพยายามที่จะยกระดับเครือข่ายทางธุรกิจและคุณภาพการขนส่งภาคพื้นดินรวมถงการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า
 

บริการ                  

รถเทรลเลอร์

รถกระบะห้องเย็น

รถกระบะรับส่งสินค้า

Logistical trailers

บริการคนขับรถแบบคู่หรือแบบเดี่ยว

บริการรับขนส่งสินค้าจากโรงงานเต็มคันรถ  FTL

บริการรับขนส่งบรรทุกสินค้าแบบไม่เต็มคันรถ LTS