บริษัท ฟเรท มาสเตอร์ จำกัด

เป็นหนึ่งในบริษัทตัวแทนจัดการ การนำเข้า-ส่งออกสินค้าระหว่างประเทศที่มีประสบการณ์มากกว่ากว่า 30 ปี อีกทั้งยัง มีความสัมพันธ์อันดีงามกับบริษัทสายการบินทั่วโลก และมีเครือข่ายธุรกิจ ที่กว้างขวางไม่ว่าจะทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ บริษัทเรามากด้วย บริษัทเรามากด้วยประสบการณ์และมีเครือข่ายที่กว้างขวางในด้านการขนส่งระหว่างประเทศ ทำงานร่วมกับสายการบินมากกว่า 40 สายการบิน จึงสามารถให้บริการขนส่งสินค้าได้ทั่วโลกอีกทั้งยังตรงต่อเวลาและมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังให้บริการอย่างเต็มรูปแบบในด้านการเดินพิธีการศุลกากรและมีบุคลากรที่พร้อมให้บริการตามความต้องการของลูกค้าเพื่อให้ลูกค้า เกิดความพึงพอใจสูงสุด    

บริการขนส่งเต็มรูปแบบ


ติดต่อเรา

สำนักงานใหญ่                 

ทิ่อยู่  :  บริษัท ฟเรท มาสเตอร์ จำกัด

711/32 ตรอกวัดจันทร์ใน แขวงบางโคล่

เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120          

โทร     : 02-116-2618        

แฟกซ์  : 02-118-6108        

อีเมลล์ : CS@freightmaster.co.th

       : frtmstr@ksc.th.com 

สำนักงาน สาขาสุวรรณภูมิ                 

ที่อยู่    :   สนามบินสุวรรณภูมิ ต.ราชเทวา อ.บางงพลี

จ.สมุทรปราการ ประเทศไทย                 

โทร     : 02-134-4597(9)         

แฟกซ์  : 02-134-7793 ( 4 )        

อีเมลล์ :    jatupornlertsukprasert@gmail.com

          : op01@freightmaster.co.th        


สายการบินที่เข้าร่วม